Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tavoitteellista, asiakkaan omiin voimavaroihin ja vahvuuksiin keskittyvää. Ongelmien sijaan keskitytään ratkaisuihin, eletään nykyhetkessä ja katsotaan tulevaisuuteen. Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytjaksoista. Käyntikertoja voi olla 1-20, usein 3-4 käyntikertaakin voi riittää. Asiakastapaamisista ei laadita kirjauksia potilasasiakirjoihin. Tapaamisissa syntyneet kirjalliset sekä muut tuotokset ovat välittömästi asiakkaan omaisuutta.

Ratkaisukeskeisyyden perusfilosofia on:

-Älä korjaa sitä mikä ei ole rikki.

-Tee lisää sitä, mikä toimii.

-Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Lyhytterapia soveltuu erityisen hyvin alkuvaiheen ongelmiin, kun vaikeudet eivät ole vielä kroonistuneet.  Olen käsitellyt asiakkaiteni kanssa esimerkiksi erilaisia elämänkriisejä, uupumusta, elämänristeyskohdissa pysähtymistä, ihmissuhteita, pelkoja ja unelmia. 

Seksuaaliterapia

Mitä sinulle kuuluu ?

apples