Ratkaisukeskeinen lyhytterapia.
Seksuaaliterapia.
Työnohjaus.

Lempeä ajatus tarjoaa ammatillista ja luotettavaa matalan kynnyksen keskustelutukea — ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, seksuaaliterapiaa ja työnohjausharjoitteluita (työ)elämän eri vaiheisiin sekä tilanteisiin.
Työskentelyn keskiössä on asiakkaan itsensä nimeämä teema, ongelma tai aihe, johon hän toivoo muutosta ja/tai uusia näkökulmia lyhytterapeuttisin menetelmin tai työnohjauksella.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lempeän ajatuksen tarjoama ratkaisukeskeinen lyhytterapia on ammatillista ja luotettavaa matalan kynnyksen terapeuttista keskustelutukea. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa asetumme yhdessä tutkimaan muutostoiveitasi, toivomaasi tulevaisuutta, vahvuuksiasi ja voimavarojasi sekä huomaamaan myönteiset muutokset.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa luodaan yhteyttä asiakkaan omaan seksuaalisuuden
minäkuvaan, vahvistetaan itsetuntemusta ja voimavaroja, pohditaan
henkilökohtaisia resursseja ja rajoja sekä pyritään luomaan arkipäivään
konkreettisia selviytymiskeinoja.

Työnohjaus

Lempeän ajatuksen tarjoama työnohjaus pohjautuu dialogisuuteen, eettisyyteen ja
voimavarakeskeisyyteen. Työnohjauksesta haetaan apua muun muassa oman työn parempaan ymmärtämiseen, työn kuormittavuuden säätelyyn ja työyhteisöjen haasteiden kohtaamiseen. Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään — toimialasta riippumatta!

”Sinun kanssa on turvallista olla. Jo eka tapaamisen jälkeen tuli tunne, että toivoa todellakin on. Rentouttavaa kun voin olla oma itseni. Ja tämä tilahan (työhuone) on vaan niin kertakaikkisen ihana.”
lyhytterapia-asiakas
"Sulle on huikean helppo puhua henkilökohtaisimmistakin asioista. Opin itsestäni todella paljon seksuaaliterapian myötä.”
Seksuaaliterapia-asiakas
”Työnohjaus kanssasi luo aidosti mahdollisuuden ajatella ääneen ja oivaltaa. Ihan kuin kävisin työarjen keskellä keitaalla!”
Työnohjausasiakas
"Sä oot myönteinen ja sitkee. Susta tulee hyvät vibat ; )"
Lyhytterapia-asiakas

Puhelin

045 256 7124

Sähköposti

paivi(at)lempeaajatus.fi