Ratkaisukeskeinen lyhytterapia.
Seksuaaliterapia.
Työnohjaus.

Lempeä ajatus tarjoaa ammatillista ja luotettavaa matalan kynnyksen keskustelutukea — ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, seksuaaliterapiaa ja työnohjausharjoitteluita (työ)elämän eri vaiheisiin sekä tilanteisiin.
Työskentelyn keskiössä on asiakkaan itsensä nimeämä teema, ongelma tai aihe, johon hän toivoo muutosta ja/tai uusia näkökulmia lyhytterapeuttisin menetelmin tai työnohjauksella.

Lempeän ajatuksen tarjoamasta ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta, seksuaaliterapiasta ja työnohjauksesta todettua:

”Lyhytterapia ylitti kaikki odotukseni."
”Kiitos, kun heitit pelastusrenkaan!”
”Miten en ole aikaisemmin tajunnut lyhytterapian olemassaoloa! Olen vaikuttunut!”
”Päivillä on todellinen taito kohdata ja kuulla. Lyhytterapia auttoi minua merkittävästi elämäni risteyskohdassa. Kiitos!”
”Olet lämmin ja lempeä sekä luja ja sitkeä. Työskentelyprosessi oli selkeä, ja silti aloitettiin kuitenkin aina puhtaalta pöydältä. Mun ongelmat on selkeytyneet — mulla on ”puhtaampi olo”."

"Kanssasi on huikean helppo keskustella henkilökohtaisimmistakin asioista. Opin itsestäni todella paljon seksuaaliterapian myötä.”
”Todellinen ammattilainen! Vahva suositus!”
”Kiitos! Kanssasi on todella turvallista ja levollista olla. Voin puhua ihan mistä vain! Sain enemmän kuin osasin toivoa. Sitä en käsitä, että mistä voit tietää mitä kannattaa kysyä tai sanoa!”
”Työnohjaus kanssasi luo todellakin mahdollisuuden ajatella ääneen ja oivaltaa. Ihan kuin kävisin työarjen keskellä keitaalla!”

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lempeän ajatuksen tarjoama ratkaisukeskeinen lyhytterapia on ammatillista ja luotettavaa matalan kynnyksen terapeuttista keskustelutukea. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa asetumme yhdessä tutkimaan muutostoiveitasi, toivomaasi tulevaisuutta, vahvuuksiasi ja voimavarojasi sekä huomaamaan myönteiset muutokset.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa luodaan yhteyttä asiakkaan omaan seksuaalisuuden
minäkuvaan, vahvistetaan itsetuntemusta ja voimavaroja, pohditaan
henkilökohtaisia resursseja ja rajoja sekä pyritään luomaan arkipäivään
konkreettisia selviytymiskeinoja.

Työnohjaus

Lempeän ajatuksen tarjoama työnohjaus pohjautuu dialogisuuteen, eettisyyteen ja
voimavarakeskeisyyteen. Työnohjauksesta haetaan apua muun muassa oman työn parempaan ymmärtämiseen, työn kuormittavuuden säätelyyn ja työyhteisöjen haasteiden kohtaamiseen. Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään — toimialasta riippumatta!

Puhelin

045 256 7124

Sähköposti

paivi(at)lempeaajatus.fi