Ratkaisukeskeinen lyhytterapia.
Seksuaaliterapia.
Työnohjaus.

Lempeä ajatus tarjoaa ammatillista ja luotettavaa matalan kynnyksen keskustelutukea — ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, seksuaaliterapiaa ja työnohjausharjoitteluita (työ)elämän eri vaiheisiin sekä tilanteisiin.
Työskentelyn keskiössä on asiakkaan itsensä nimeämä teema, ongelma tai aihe, johon hän toivoo muutosta ja/tai uusia näkökulmia lyhytterapeuttisin menetelmin tai työnohjauksella.

Lempeän ajatuksen tarjoamasta ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta ja seksuaaliterapiasta todettua:

”Kiitos, kun heitit pelastusrenkaan!”
”Miten en ole aikaisemmin tajunnut lyhytterapian olemassaoloa! Olen vaikuttunut!”
”Päivillä on todellinen taito kohdata ja kuulla. Lyhytterapia auttoi minua merkittävästi elämäni risteyskohdassa. Kiitos!”

”Lyhytterapia ylitti kaikki odotukseni.”
”Kanssasi on huikean helppo keskustella henkilökohtaisimmistakin asioista. Opin itsestäni todella paljon seksuaaliterapian myötä.”
”Todellinen ammattilainen! Vahva suositus!”

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lempeän ajatuksen tarjoama ratkaisukeskeinen lyhytterapia on ammatillista ja luotettavaa matalan kynnyksen terapeuttista keskustelutukea. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa asetumme yhdessä tutkimaan muutostoiveitasi, toivomaasi tulevaisuutta, vahvuuksiasi ja voimavarojasi sekä huomaamaan myönteiset muutokset.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa luodaan yhteyttä asiakkaan omaan seksuaalisuuden
minäkuvaan, vahvistetaan itsetuntemusta ja voimavaroja, pohditaan
henkilökohtaisia resursseja ja rajoja sekä pyritään luomaan arkipäivään
konkreettisia selviytymiskeinoja.

Työnohjaus

Lempeän ajatuksen tarjoama työnohjaus pohjautuu dialogisuuteen, eettisyyteen ja
voimavarakeskeisyyteen. Työnohjauksesta haetaan apua muun muassa oman työn parempaan ymmärtämiseen, työn kuormittavuuden säätelyyn ja työyhteisöjen haasteiden kohtaamiseen. Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään — toimialasta riippumatta!

Puhelin

045 256 7124

Sähköposti

paivi(at)lempeaajatus.fi