Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on luottamuksellista ja ammatillista matalan kynnyksen terapeuttista keskustelutukea. Työskentelyprosessin keskiössä on aina asiakkaan itsensä määrittelemä teema, ongelma tai aihe, johon hän toivoo muutosta, uusia näkökulmia tai vahvistusta.

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytjaksoista. Käyntikertoja voi olla 1-20. Sinun ei tarvitse aikaa varatessasi osata arvioida kuinka monta kertaa tulemme tapaamaan. Arvioimme yhdessä ensimmäisellä tapaamiskerralla käyntikertojen määrää sekä tapaamistahtia. Työskentelyprosessin edetessä teemme yhteistyössä arvioita prosessin etenemisestä.

Et tarvitse lääkärin lähetettä tai diagnoosia varatessasi aikaa lyhytterapiaan. Lempeä ajatus ei tuota psykoterapia palveluita, joten tapaamisista ei laadita kirjauksia potilasasiakirjoihin — kaikki kirjalliset tuotokset ovat välittömästi asiakassuhteen päätyttyä Sinun omaisuuttasi.

Lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, vahvistamaan voimavaroja, etsimään uusia näkökulmia ja tarkoituksenmukaisia toimintatapoja.

Olen saanut lyhytterapeuttina prosessoida asiakkaitteni kanssa esimerkiksi seuraavien teemoja:

-unettomuutta
-alakuloisuutta, masennusta
-stressiä
-uupumusta
-parisuhdetta
-vanhemmuutta
-unelmia
-surua
-jaksamisen vahvistamista
-elämän muutosprosessia
-tunnetaitojen vahvistamista
-riippuvuksia
-toivon näkemistä
-kipua
-ahdistusta

Lyhytterapia voi siis auttaa vaikealta tuntuvassa elämäntilanteessa kuin myös ennaltaehkäistä syvien haasteiden syntymistä.

Ratkaisukeskeisyyden perusfilosofia on:

-Älä korjaa sitä mikä ei ole rikki.

-Tee lisää sitä, mikä toimii.

-Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Ratkaisukeskeisen viitekehyksen ydintä on voimavaroihin ja vahvuuksiin keskittyminen. Se merkitsee ongelmien kääntämistä haasteiksi sekä ongelmien sijaan keskitytään ratkaisuihin, eletään nykyhetkessä sekä suunnataan tulevaisuuteen. Ratkaisuun ei kuitenkaan pakoteta tai valmiita ratkaisuja ei tarjota. Jokainen on oman elämänsä asiantuntija!

Ajattelen, että lyhytterapiassa olemme aina inhimillisyyden — ihmisyyden ytimessä. Jokainen meistä tarvitsee joskus hetken vain itselleen. Hetken jolloin joku kysyy ja kuulee vahvistaen  voimavaroja, vahvuuksia – auttaen hyvän elämän etsinnässä.