RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA

Lempeän ajatuksen tarjoama ratkaisukeskeinen lyhytterapia on ammatillista ja luotettavaa matalan kynnyksen terapeuttista keskustelutukea.

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytjaksoista: käyntikertoja voi olla 1-20. Arvioimme yhdessä ensimmäisellä tapaamiskerralla käyntikertojen määrää sekä tapaamistiheyttä.

Lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, vahvistamaan voimavaroja, etsimään uusia näkökulmia ja tarkoituksenmukaisia toimintatapoja.

Et tarvitse lääkärin lähetettä tai diagnoosia varatessasi aikaa lyhytterapiaan. Lempeä ajatus ei tuota psykoterapia palveluita, joten tapaamisista ei laadita kirjauksia potilasasiakirjoihin — kaikki kirjalliset tuotokset ovat sinun omaisuuttasi asiakassuhteen päätyttyä.

Olen asettunut asiakkaitteni kanssa esimerkiksi seuraavien teemojen äärelle:
-muuttunut elämäntilanne
-unettomuus
-alakuloisuus
-masennus
-stressi
-uupumus
-parisuhde
-vanhemmuus
-unelmat
-suru
-jaksamisen vahvistaminen
-tunnetaidot
-riippuvuudet
-toivon näkeminen
-kipu
-ahdistus
-suorittaminen
-arjenhallinan haasteet

 

Lyhytterapia voi siis auttaa vaikealta tuntuvassa elämäntilanteessa kuin myös ennaltaehkäistä syvien haasteiden syntymistä.

Terapeuttina olen kohtaava, kuunteleva, keskusteleva ja huumorintajuinen. Yhteistyö kanssani perustuu tasavertaiseen vuorovaikutukseen. En pelkää ottaa esille – enkä kuulla – haastaviltakaan tuntuvia asioita.

Työskentelyni pohjalla on aina ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut ajattelu, ja tähän ajattelutapaan liitän sujuvasti kaiken osaamiseni yksilöllisesti asiakkaan parhaaksi. Ratkaisukeskeisyys ei tarkoita valmiiden ratkaisujen tarjoamista tai ratkaisuun pakottamista, päinvastoin. Ajattelen aina asiakkaan olevan oman elämänsä asiantuntija. Olemme yhdessä mahdollisuuksien äärellä — aina on mahdollisuus johonkin hyvällä tavalla uuteen.

Ajattelen, että lyhytterapiassa olemme aina inhimillisyyden — ihmisyyden ytimessä. Jokainen meistä tarvitsee joskus hetken vain itselleen. Hetken jolloin joku kysyy ja kuulee vahvistaen  voimavaroja, vahvuuksia – auttaen hyvän elämän etsinnässä.

Seksuaaliterapia

Työnohjaus

Työskentelytapani