SEKSUAALITERAPIA

SEKSUAALITERAPIA

Seksuaalisuus on jokaisessa ihmisessä olevaa elinvoimaa. Seksuaalisuuden äärellä ihminen on kaikkein paljaimmillaan sekä haavoittuvimmillaan. Seksuaalisuudessa kohtaamme itsemme ja toisemme syvimpien kysymysten äärellä. Juuri sen vuoksi sekä yksilön ja parisuhteen keskeneräiset ja kohtaamattomat kysymykset ilmenevät seksuaalisuuteen tai seksiin liittyvinä ongelmina. 

Seksuaaliterapiassa luodaan yhteyttä asiakkaan omaan seksuaalisuuden minäkuvaan, vahvistetaan itsetuntemusta ja voimavaroja, pohditaan henkilökohtaisia resursseja ja rajoja sekä pyritään luomaan arkipäivään konkreettisia selviytymiskeinoja. (Santalahti & Lehtonen: Seksuaaliterapia, 2016)

 

 

Missään terapian vaiheessa asiakkaan ja terapeutin välillä  ei ole fyysistä kontaktia.

Olen asiakkaitteni kanssa käsitellyt seksuaaliterapiassa mm.

* haluttomuutta

* halujen eriparisuutta

* eri elämänvaiheiden  ja -tilanteiden (pikkulapsi arjen, parisuhteen päättymisen, yksinäisyyden, ikääntymisen) vaikutusta ja merkitystä seksuaalisuuteen

* parisuhteen seksuaalisen kipinän uudelleen löytymistä

* kivun merkitystä omaan seksuaaliseen hyvinvointiin

* seksuaalista itsetuntoa

* oman nautinnon merkitystä

Kaiken työskentelyni ytimessä on usko ihmisen omaan viisauteen, voimavaroihin ja vahvuuksiin — niin myös seksuaaliterapiassa.