TYÖNOHJAUS

Miltä tuntuisi pysähtyä ja tarkastella omaan työhön liittyviä kysymyksiä, löytää uusia näkökulmia sekä toimintatapoja?
Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.  (Suomen työnohjaajat ry)

Työnohjausta voidaan toteuttaa erilaisilla kokoonpanoilla; yksilö, ryhmä tai työyhteisö. Se perustuu aina työntekijän omaan tarpeeseen ja haluun saada työnohjausta.  Työnohjauksen ytimenä on vuorovaikutuksessa oleminen. Työnohjaus on luottamuksellista, järjestelmällistä, tavoitteellista ja  prosessinomaista toimintaa.

Lempeän ajatuksen tarjoama työnohjaus pohjautuu dialogisuuteen, eettisyyteen ja voimavarakeskeisyyteen:

Dialogisuus — vuoropuhelua, jossa osapuolet ajattelevat yhdessä.

Eettisyys — työskentely lähtee ohjattavan tarpeista, ja työnohjauksen lähtökohtana sekä työskentelyn perustana on sopimus ja sen noudattaminen. Vaitiolovelvollisuus jatkuu prosessin päättymisen jälkeenkin.

Voimavarakeskeisyys — pyrkimyksenä on löytää ja vahvistaa ihmisen voimavaroja, vahvuuksia, toimijuutta ja mahdollisuuksia.

Työnohjauksesta haetaan apua muun muassa oman työn parempaan ymmärtämiseen, työn kuormittavuuden säätelyyn ja työyhteisöjen haasteiden kohtaamiseen.  Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään — toimialasta riippumatta!

Opiskelen työnohjaajaksi (Diak), ja toteutan opintoihin kuuluvia työnohjausharjoitteluita niin yksittäisille työntekijöille kuin myös erilaisille työyhteisöille, työryhmille ja tiimeille.

Mikäli tunnistat / tunnistatte kiinnostusta työnohjausta kohtaan, niin ota ihmeessä yhteyttä — kerron kokonaisuudesta lisää.

Yksilö työnohjaukset voimme toteuttaa työhuoneellani (Museokatu, Hki) ja ryhmätyönohjauksien osalta tulen työpaikallenne. Ja tietenkin harjoitteluhinnoilla mennään!

Työnohjaukset toteutuvat noin 3-4 viikon välein. Yksilö työnohjauksen tapaamiskerran kesto on 45 minuuttia ja ryhmän (max. 6 hlö) 90 minuuttia työnohjauskerta.

Toteutan harjoittelutyönohjauksia pääkaupunkiseudulla sekä etänä.

”Omassa henkilökohtaisessa työnohjauksessani asetun säännöllisesti ajattelemaan ääneen, tarkastelemaan työtäni erilaisista näkökulmista sekä vahvistamaan voimavarojani — työnohjaukseni tukee niin terapeuttina toimimistani, työnohjaajana kehittymistäni kuin myös yrittäjyyteni lujittamista.” -päivi-