Työskentelytapani

Terapeuttina ja työnohjaajana olen keskusteleva, kuuleva, kohtaava, rento ja huumorintajuinen — työskentely kanssani perustuu tasavertaiseen vuorovaikutukseen. En pelkää ottaa esille – enkä kuulla – haastaviltakaan tuntuvia asioita. Luonnollisesti aina työskentelyn  keskiössä on asiakkaan itsensä määrittelemä teema, mahdollinen ongelma tai aihe. 

Työurani ennen yrittäjyyttä sijoittuu kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työtehtäviin. Olen saanut kohdata eri-ikäisiä ihmisiä sekä olla heidän elämässään mukana moninaisissa elämäntilanteissa. Tunnistan, että nykyisessä työskentelytavassani on havaittavissa niin koulutusten kuin myös työ- sekä elämänkokemuksen mukanaan tuoma ymmärrys. Ajattelen kuitenkin aina, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Minulle on kaikissa asiakassuhteissa ehdottoman tärkeää, että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi – kohdatuksi omana itsenään.

Työskentelytapani punaiset langat ovat:

Dialogisuus… merkitsee minulle vuoropuhelua, jossa asetun ajattelemaan ääneen yhdessä asiakkaani kanssa. 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys… olemme yhdessä mahdollisuuksien äärellä  — aina on mahdollisuus johonkin hyvällä tavalla uuteen. Meissä jokaisessa on vahvuuksia ja voimavaroja!

Kohtaaminen… merkitsee minulle tietoista läsnäoloa, arvostusta, avoimuutta, rehellisyyttä, eettisyyttä, kuuntelemista ja kysymistä, myötätuntoa (myös itseäni kohtaan). Sillä on valtava merkitys, mitä tapahtuu tässä ja nyt.

Keho ja mieli… ovat erottamattomassa suhteessa toisiinsa, samoin ihminen on osa ympäristöään ja sosiaalisten suhteidensa verkkoa. Keho järjestäytyy kaiken aikaa vuorovaikutussuhteissa ja kaikessa toiminnassa. Myös tätä kehon ja mielen yhteyttä tarkastelen asiakkaitteni kanssa —  juuri sillä mittakaavalla mikä hänestä itsestään tuntuu luontevalta.

Mikäli tunnistan asiakassuhteen aikana palvelutarpeen sosiaali- tai terveydenhuoltopalveluista, niin ohjaan luottamuksella niiden pariin.