Työskentelytapani

Terapeuttina olen keskusteleva, kuuleva, kohtaava, rento ja huumorintajuinen. En pelkää ottaa esille – enkä kuulla – haastaviltakaan tuntuvia asioita. Luonnollisesti terapian  keskiössä on asiakkaan määrittelemä teema, mahdollinen ongelma tai aihe. 

Minulla on ollut ilo työskennellä koko tähänastinen työurani erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työtehtävissä. Olen saanut kohdata eri-ikäisiä ihmisiä sekä olla heidän elämässään mukana hyvinkin erilaisissa elämäntilanteissa. Tavassani toteuttaa asiakastyötä on tietenkin vahvasti mukana koulutusten sekä työelämän mukana tuoma viisaus, kuin myös elämänkokemukseni. Ajattelen kuitenkin aina, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Terapeuttina minulle on ehdottoman tärkeää, että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi – kohdatuksi omana itsenään.

Ihmisille on luontaista murehtia menneitä tai huolehtia tulevaa. Tietoisuus- ja läsnäolotaidoilla (mindfulness) tarkoitetaan keskittymistä tämän hetken kokemiseen, havainnointiin ja hyväksymiseen – tarkoituksellisesti ja arvostelematta. Tietoisuustaidot voivat olla avuksi esimerkiksi esimerkiksi stressin ja kivun lievittämisessä, mutta se voi myös olla avain tietoisempaan, onnellisempaan ja rennompaan elämään. Tietoisuustaidot on myös tunteiden säätelyn perusta. Tunteet tarjoavat meille merkittävää tietoa – ne ovat kuin viestien tuojia. Tunteet ovat jatkuvassa muutostilassa. Jokaisen meidän on hyödyllistä tunnistaa ja säädellä omia tunteitamme.

Positiviinen psykologia on psykologian osa-alue, joka keskittyy ihmisten hyvinvointiin, voimavaroihin ja vahvuuksiin sekä näiden tunnistamiseen ja edistämiseen. Kaikkien meidän elämään kuuluu vastoinkäymiset – niin myös positiivisen psykologian näkökulmasta.

Psykofyysisessä viitekehyksessä ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomassa suhteessa toisiinsa, samoin ihminen nähdään osana ympäristöään ja sosiaalisten suhteiden verkkoa. Keho järjestäytyy kaiken aikaa vuorovaikutussuhteissa ja kaikessa toiminnassa. 

Mikäli tunnistan asiakassuhteen aikana palvelutarpeen sosiaali- tai terveydenhuoltopalveluista, niin ohjaan luottamuksella niiden pariin.

Palvelut