Kun ongelmaa ei ole niin mitä tulee tilalle?

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa asetumme yhdessä tutkimaan muutostoiveitasi, toivomaasi tulevaisuutta, vahvuuksiasi ja voimavarojasi sekä huomaamaan myönteiset muutokset. Tunnistan kuinka huomion kiinnittäminen em. teemoihin luo toivoa, ja toivo on ongelmien ratkaisussa tehokas käyttövoima. Onko asiakkaalla sitten aina oltava selkeä ongelma, kun hän hakeutuu ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan? Ei tarvitse. Yhteisen työskentelyprosessimme keskiössä on aina asiakkaan itsensä määrittelemä teema, ongelma tai aihe, johon hän toivoo muutosta, uusia näkökulmia tai vahvistusta. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia soveltuu erityisen hyvin alkuvaiheen ongelmiin, kun
vaikeudet eivät ole vielä kroonistuneet. Mielestäni ehdottoman huomionarvoista on, että lyhytterapia toimii myös ennaltaehkäisevänä apuna mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Lyhytterapiaan et tarvitse diagnoosia tai lääkärin lähetettä, ja kaikki kirjaukset ovat prosessin päätyttyä Sinun omaisuuttasi.

Arvostan suuresti erilaisia kädentaitoja, mutta olen itse todella huono kaikissa
kädentaitoja vaativissa toimissa. Olen kuitenkin oivaltanut, että voin luoda oman vahvan kädenjälkeni niin ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan kuin myös seksuaaliterapiaan ja työnohjaukseen. Kaikissa prosesseissa johon jätän kädenjälkeni olemme sen äärellä, että voimme yhdessä asettua Sinulle / Teille merkityksellisten teemojen äärelle — vaikkei
ongelmaa olisikaan.

Olet lämpimästi tervetullut!
Lempeällä ajatuksella,
päivi

Vastaa